ˆ

Deklaracja dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-04 20:30:36 przez Administrator Systemu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Starachowicach dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://zsz1.starachowice.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności internetowej stron cyfrowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019r. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych  i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 06.07.2017r 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.03.2021r.                                                                                                                                   
 
Statut pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa naszej szkoły jest znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.  Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
 
Oświadczenie sporządzono dnia 01.03.2021r.
Dla strony zsz1.starachowice.pl przeprowadzono samoocenę dostępności  osób niepełnosprawnych   do cyfrowej strony internetowej oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu) z którego wynika, że
 
strona internetowa zsz1.starachowice.pl spełnia wymagania w 96,97%.
 
Niezgodności:
 
  1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  2. Publikowane nagrania wideo  nie posiadają audiodeskrypcji  lub treści alternatywnej.
 
 
Skróty klawiszowe
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 41 274 5274 lub na adres poczty elektronicznej . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski o brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół Zawodowych nr 1 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie http://www.rpe.gov.pl/.
 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
 
Budynek Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach przy ul Radomskiej 72
  1. Dostępność wejścia do budynku - szkoła posiada pięć wejść. Dwa z nich: wejście główne i wejście do stołówki szkolnej umożliwiają wejście z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępnyjest korytarz, pomieszczenia, toaleta i sale lekcyjne na parterze.
  2. Kolejne piętra na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi przemieszczać się na wyższe piętra.
  3. W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Informacja o miejscu parkingowym i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  -w szkole jest wyznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej znajdujące si pobliżu wejścia do stołówki szkolnej.
  5. Do budynku szkoły będzie można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim uzgodnieniu takiego zamiaru.
  6. Szkoła nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H.Dobrzańskiego Hubala
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-04 20:29:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-04 20:30:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-10 11:29:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony